0988940068
23 Lạc Trung
Copy link

GIAN HÀNG 3D - VIP

| 272 Lượt xem

₫15,000,000 đ

GIAN HÀNG 3D - VIP

GIAN HÀNG 3D - VIP
Tiện ích gian hàng:
1
◼ Tổng quan về tập đoàn/Doanh nghiệp/Nhà
sáng lập/Lĩnh vực, không gian rộng 90m2
(Thực tế ảo)
◼ Link website các đơn vị
◼ Video giới thiệu về Tập đoàn/Công ty, sản
phẩm dịch vụ
2
◼ Tải Brochure điện tử/Hồ sơ sản phẩm dịch vụ
◼ Nhắn tin/ liên hệ đại diện gian hàng
◼ Gửi email trực tiếp cho gian hàng
◼ Kết nối đầu tư/thương mại hóa
◼ Và nhiều tiện ích phát triển khác như đặt lịch
hẹn, live… thu thập dữ liệu khách tham quan
◼ Đặc quyền logo đơn vị đồng hành
Chi phí:
Startup: 15.000.000 VND/12 tháng
Công ty: 25.000.000 VND/12 tháng (36m2);
45.000.000 VND/12 tháng (90m2)

Bình luận

GIAN HÀNG 3D - VIP

₫15,000,000 đ

GIAN HÀNG 3D - VIP

TECHFEST VIETNAM

KHÁCH HÀNG TECHFEST VIETNAM QUA CÁC NĂM

Tập Đoàn VNPT

Tập Đoàn Mobifone

Tập Đoàn Viettel

Công Ty cổ phần công nghệ moma global

G

0988940068
Nhắn tin!