0988940068
23 Lạc Trung
Copy link

GIAN HÀNG 3D – TIÊU CHUẨN

| 242 Lượt xem

liên hệ

GIAN HÀNG 3D – TIÊU CHUẨN

Tiện ích gian hàng:

◼ Link website
◼ Video giới thiệu về Startup
◼ Tải Brochure điện tử /Hồ sơ gọi vốn
◼ Nhắn tin/ liên hệ đại diện gian hàng
◼ Gửi email trực tiếp cho gian hàng
◼ Kết nối đầu tư/thương mại hóa
◼ Và nhiều tiện ích phát triển khác như đặt
lịch hẹn, live… thu thập dữ liệu người
tham quan

Chi phí: Startup
:
MẪU 02
3.000.000 VND/12 tháng
Doanh nghiệp:
6.000.000 VND/12 tháng

Bình luận

GIAN HÀNG 3D – TIÊU CHUẨN

liên hệ

TECHFEST VIETNAM

KHÁCH HÀNG TECHFEST VIETNAM QUA CÁC NĂM

Tập Đoàn VNPT

Tập Đoàn Mobifone

Tập Đoàn Viettel

Công Ty cổ phần công nghệ moma global

G

0988940068
Nhắn tin!