0988940068
23 Lạc Trung
Copy link

GIAN HÀNG 2D - STARUP CÁ NHÂN 12 THÁNG

| 300 Lượt xem

Khuyến Mãi
Kết thúc trong

₫1,200,000 - ₫250,00079% GIẢM

GIAN HÀNG 2D

Tiện ích gian hàng:
◼ Tổng quan về Startup/Doanh
nghiệp/Nhà sáng lập/ Cố vấn/ Quỹ
MẪU GIAN HÀNG 2D
◼ Link website
◼ Video giới thiệu về Startup
◼ Tải Brochure điện tử /Hồ sơ gọi vốn
◼ Nhắn tin/ liên hệ đại diện gian hàng
◼ Gửi email trực tiếp cho gian hàng
◼ Kết nối đầu tư/thương mại hóa
◼ Và nhiều tiện ích phát triển khác

Chi phí: Startup/ Cá nhân: 250.000 VND /12 tháng
Doanh nghiệp:
2.000.000 VND /12 tháng

Bình luận

GIAN HÀNG 2D - STARUP CÁ NHÂN 12 THÁNG

₫1,200,000 - ₫250,00079% GIẢM

GIAN HÀNG 2D

TECHFEST VIETNAM

KHÁCH HÀNG TECHFEST VIETNAM QUA CÁC NĂM

Tập Đoàn VNPT

Tập Đoàn Mobifone

Tập Đoàn Viettel

Công Ty cổ phần công nghệ moma global

G

0988940068
Nhắn tin!