0988940068
23 Lạc Trung

Thanh Toán Techfest

Thanh Toán chuyển khoản

Tài khoản cá nhân: Ngân hàng SeABank - Chi nhánh Đống Đa Stk: 04200014635939

Chủ Tài khoản: Le Thanh Binh 


Nếu khách hàng lấy hoá đơn xin chuyển vào tài khoản sau. Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET Stk 0651100268001

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng

KHÁCH HÀNG TECHFEST VIETNAM QUA CÁC NĂM

Tập Đoàn VNPT

Tập Đoàn Mobifone

Tập Đoàn Viettel

Công Ty cổ phần công nghệ moma global

G

0988940068
Nhắn tin!